Nová webová  stránka Sdružení pro stavebně historický průzkum: http://www.svornik.cz/